Η μετάλλαξη JASPE

Η μετάλλαξη  έχει αναγνωριστεί από την Confederation Ornithologique Mondiale (C.O.M.) το 2014.

Δεν πρόκειται για  μετάλλαξη κάποιου γονιδίου, αλλά για άλλη μια περίπτωση εισαγωγής  γενετικού υλικού  από το ΣΙΣΚΙΝ (Spinus magellanica). Στο [1999] ο κτηνοτρόφος José Antonio Abellán Baños από την Murcia της Ισπανίας πέτυχε να «περάσει»  τον παράγοντα στο καναρίνι. Αυτή η…μετάλλαξη, είναι αυτοσωματική και έχει κυρίαρχο χαρακτήρα . Γι’ αυτό τον λόγο μπορεί να εμφανιστεί στον φαινότυπο ως, απλού-μονού παράγοντα (SD), καθώς επίσης και ως διπλού παράγοντα (DD). (Single or double dilution).   Επί του παρόντος, η C.O.M. αναγνωρίζει μόνο τα πουλιά μονού παράγοντα (SD) και μόνο στις σειρές,   μαύρο, καφέ και αχάτη. Ως αποτέλεσμα της υπερβολικής αραίωσης στη σειρά isabell, δεν έχει εμφανιστεί κανένα πρότυπο. Παρά το κυρίαρχο χαρακτήρα της μετάλλαξης  , ο  διπλός παράγοντας  jaspe στα πτηνά, δεν είναι θανατηφόρος. Στα κλασικά καναρίνια η μετάλλαξη  ασκεί αξιοσημείωτη αραίωση επι της μαύρης και καστανής  μελανίνης. Μεταξύ των σκοτεινών ζωνών, η μελανίνη γίνεται πιο ανοιχτή. Η φαιομελανίνη και το λιπόχρωμα δεν επηρεάζονται από την παρουσία του παράγοντα . Το υποπτέρωμα είναι , στη μαύρη σειρά γκρι, στην καφέ καστανό φουντουκιού, και στη σειρά αχάτη σε ανοιχτό γκρί χρώμα.

Η μετάλλαξη Jaspe  της ΜΑΥΡΗΣ σειράς .

Στην πλάτη, οι γραμμώσεις  των φτερών είναι σκοτεινές (σκούρες). Μεταξύ των σκοτεινών ζωνών η απόχρωση γίνεται γκρι πιο ανοιχτή (χάλυβα γκρι). Η πλάτη δείχνει ευθυγραμμισμένες παράλληλες ραβδώσεις. Οι πλάγιες πλευρές πρέπει να  παρουσιάζουν φαρδιές  και συνεχείς  ραβδώσεις όσο το δυνατόν, οι οποίες να συγκλίνουν προς τη μέση του στήθους. Οι ραβδώσεις στο κεφάλι είναι καλά ευθυγραμμισμένες.  Oρατή μείωση της μελανίνης στα πρώτα φτερά πτήσης ( =καθρέφτες ) , αλλά όχι υπερβολικά εκτεταμένη (έως 60% του ορατού μήκους των πρωτευόντων πτήσης και 40% των εξωτερικών της ουράς). Απουσία ορατής φαιομελανίνης. Το ράμφος, τα πόδια και τα νύχια είναι μαύρα. Ανάλογα με το λιπόχρωμα και την κατηγορία, αναγνωρίζονται τα καναρίνια jaspe στη Μαύρη σειρά: – Κίτρινο εντατικό  – Κίτρινο μη εντατικό  – Κίτρινο μωσαϊκό Τ1-Τ2 – Κόκκινο μη εντατικό – Κόκκινο μωσαϊκό Τ1 – Κόκκινο μωσαϊκό Τ2 – Κόκκινο ιβουάρ έντονο – Κόκκινο ιβουάρ μη έντονο  – Μωσαϊκό κόκκινοιβουάρ Τ1-Τ2  ΟΛΑ ΜΟΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ. (SD)

Η μετάλλαξη Jaspe της ΚΑΦΕ σειράς.

Στο πίσω μέρος, οι άξονες των φτερών και των άκρων είναι γκριζωπό καφέ. Μεταξύ αυτών των ζωνών η απόχρωση γίνεται ελαφρώς γκριζωπό καφέ. Η πλάτη δείχνει ευθυγραμμισμένες παράλληλες ραβδώσεις. Οι πλευρές παρουσιάζουν μεγάλες και ευθείες ραβδώσεις όσο το δυνατόν. Οι ραβδώσεις στο κεφάλι είναι καλά ευθυγραμμισμένες. Oρατή μείωση της μελανίνης στα πρώτα φτερά πτήσης ( =καθρέφτες ) , αλλά όχι υπερβολικά εκτεταμένη (έως 60% του ορατού μήκους των πρωτευόντων πτήσης και 40% των εξωτερικών της ουράς).

Η μετάλλαξη Jaspe της σειράς Agate

Στο πίσω μέρος, οι άξονες των φτερών και των άκρων είναι γκρι. Μεταξύ αυτών των γκρίζων ζωνών η απόχρωση γίνεται πολύ πιο ανοικτό γκρι. Το πίσω μέρος δείχνει λεπτές και διακοπτόμενες  ραβδώσεις. Οι πλευρές δείχνουν σαφείς και καλά ευθυγραμμισμένες ραβδώσεις, οι οποίες συγκλίνουν στη μέση του στήθους. . Oρατή μείωση της μελανίνης στα πρώτα φτερά πτήσης ( =καθρέφτες ) , αλλά όχι υπερβολικά εκτεταμένη (έως 60% του ορατού μήκους των πρωτευόντων πτήσης και 40% των εξωτερικών της ουράς).Οι ραβδώσεις στο κεφάλι είναι καλά ευθυγραμμισμένες. Οι ραβδώσεις στο κεφάλι είναι καλά ευθυγραμμισμένες. Απουσία ορατής φαιομελανίνης. Το ράμφος, τα πόδια και τα νύχια είναι ελαφρά σκούρα

Ειδικά χαρακτηριστικά της μετάλλαξης Jaspe:

  1. Η καθαρή ορατή μείωση της μελανίνης στα πρωτεύοντα πτήσης, που ονομάζονται επίσης «καθρέφτες». Αυτό το χαρακτηριστικό φαίνεται επίσης στο κεντρικό τμήμα των εξωτερικών φτερών της ουράς.
  2. Το κεφάλι και οι πλευρές είναι καθαρά ραβδωτές. Στο στήθος, οι ραβδώσεις πλησιάζουν στο μέσο του στήθους.
  3. Η ισχυρή αραίωση σε μεγάλες περιοχές των πρωτευόντων και των φτερών περιγράμματος των πτερυγίων (που ονομάζεται «patrón alaire»). Αυτή η ιδιαιτερότητα δεν επεκτείνεται σε περαιτέρω μεταλλάξεις των καναρινιών χρώματος.
  4. Το «patrón alaire» είναι πιο ορατό στα αρσενικά πτηνά παρά στις γυναίκες.
  5. Η εμφάνιση της μετάλλαξης Jaspe δεν μπορεί να συγχέεται με άλλη υπάρχουσα μετάλλαξη
  6. Η φαιομελανίνη δεν επηρεάζεται από τη μεταβολή της μελανίνης.
  7. Το χρώμα του ράμφους, των ποδιών και των νυχιών είναι το ίδιο όπως και στην κλασική σειρά.

Όσον αφορά το λιπόχρωμα, μπορούμε να βρούμε το Jaspe σε όλα τα υπάρχοντα χρώματα: – κίτρινο, κίτρινο ιβουαρ, κόκκινο,κόκκινο ιβουαρ – λευκό (υπολειπόμενο ή κυρίαρχο)