Α.λ.ο.π 2014

1. ΚΑΤ.    D102 ΑΧΑΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΩΣΑΙΚΟΥ 1ο 91π.
2. ΚΑΤ.    D252 ΣΑΤΙΝΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΩΣΑΙΚΟΥ Τ2 1ο 90 π.
3. ΚΑT.    D254 ΣΑΤΙΝΕ ΚΙΤΡ. ΜΩΣΑΙΚΟΥ Τ1 1ο – 2ο – 3ο με 92 – 91 – 90 π.
4. ΚΑΤ.    D285 ΣΤΑΜ. ΑΧ. ΤΟΠΑΖ  ΚΙΤΡ.ΜΩΣ.Τ2 1ο με γενική βαθ. 360π.
5. ΚΑΤ.    D286 ΑΧ. ΤΟΠΑΖΙΟ ΚΙΤΡ. ΜΩΣΑΙΚΟΥ Τ2 1ο -2ο με 92 -91π.
6. ΚΑΤ.    D287 ΣΤΑΜ ΑΧ.ΤΟΠΑΖ  ΚΙΤΡ. ΜΩΣ. Τ1 1ο με γενική βαθ. 367π.
7. ΚΑΤ.    D288 ΑΧΑΤΗΣ ΤΟΠΑΖΙΟ ΚΙΤΡ. ΜΩΣΑΙΚΟΥ Τ1 1ο – 3ο με 92 – 91π.

Website Powered by WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑