Εκτροφή Καναρινιών Χρώματος

ΛΑ.ΣΥ.Κ 2016.

ayth

1ο = D314 ΑΧΑΤΗΣ ΤΟΠΑΖΙ ΚΙΤΡ. ΕΝΤ.    92
1ο = D317 AXATHΣ TOΠAZI KITΡ. ΜΩΣ.ΑΡΣ.   363.
1o = D318 ΑΧΑΤΗΣ ΤΟΠΑΖΙ ΚΙΤΡ. ΜΩΣ. ΑΡΣ.   91
1ο = D320 AXATHΣ TOPAZI ΚΙΤΡ.ΜΩΣ. ΘΗΛ.    91
1ο = D426 MAYΡO KOBAΛTIO KIT. ENT/XION    92
2o = D426 MAYΡO KOBAΛTIO KIT. ENT/XION    90

dscn0524

Advertisements