3η Παναττική

 

ΣΤΑΜ ΑΧΑΤΗΣ ΤΟΠΑΖΙΟ Κ.Μ  ΑΡΣΕΝΙΚΑ   1 ο

ΣΤΑΜ  ΑΧΑΤΗΣ  ΤΟΠΑΖΙΟ  Κ.Μ ΘΗΛΥΚΑ    1 ο

ΑΧΑΤΗΣ ΤΟΠΑΖΙΟ ΚΙΤΡ. ΕΝΤΟΝΑ   1 ο

ΑΧΑΤΗΣ  ΕΟΥΜΟ ΚΙΤΡ. ΕΝΤΟΝΟ    1 ο

Αχατης Τοπάζιο Κιτρ.Εντονο   2 ο  –  3 ο

Αχάτης Τοπάζιο Κ.Μ ΑΡΣ    3 ο

Μαυρο κοβαλτιο κιτρ. Εντονο  2 ο  –  3 ο

Advertisements