ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

H σελίδα θα φιλοξενεί τις μεταλλάξεις των καναρινιών χρώματος, τον τρόπο βαθμολόγησής τους καθώς και τις νεότερες μεταβολές και αναγνωρίσεις γύρο απο την κατηγορία D.