Καναρίνια χρώματος .

Η μετάλλαξη Οπάλ. » izabelle-opal-white-recesive