Η μετάλλαξη Λευκά

Μετάλλαξη: Λευκό υπολειπόμενο.

Γονιδιακά Χαρακτηριστικά:  Εκφραση  υποχωρητική, ανεξάρτητη ( μη συνδεόμενη με το φύλο) και  σε διαφορετικό γενετικό «τόπο» από το κυρίαρχο λευκό.

Δράση της μετάλλαξης: Το γονίδιο του υποτελούς λευκού αναστέλλει τη μετατροπή σε λιπόχρωμα, της xantofile (κίτρινο) και της canthaxantine (κόκκινο) απο τα καροτενοειδή που προσλαμβάνει το πουλί  μέσω της διατροφής του.  Ως εκ τούτου, ένα λευκό υπολειπόμενο, είναι ένα πουλί χωρίς λιπόχρωμα. Δεν υπάρχει κανενός είδους  λιπόχρωμα στα φτερά . Το δέρμα του είναι μωβέ, στο χρώμα των αιμοφόρων αγγείων που διέρχονται κάτω από το δέρμα .  Το φαινοτυπικά, λευκό υπολειπόμενο (δηλαδή η ομοζυγωτή μορφή της μετάλλαξης) παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δράση  επι των λιποχρωμάτων που είναι γνωστή  γενικότερα ώς, ΕΠΙΣΤΑΣΗ.  Πρόκειται για την επικράτηση–επιβολή  ένός  χαρακτηριστικού, πάνω σ’ ένα άλλο.  Στην περίπτωση μας, του λευκού επί του κίτρινου ή κόκκινου λιποχρώματος  παρ’ ότι αυτά ελέγχονται από γονίδια που δεν είναι αλληλόμορφα.   Το υπολειπόμενο λευκό είναι και αυτό, ένα πουλί μελανίνης (όπως όλα τα λιποχρωμικά). Εν τούτοις αφ’ ενός μεν στις μελανίνες εχει παρέμβει μια μετάλλαξη που έχει σταματήσει την διανομή τους και αφ’ ετέρου στα λιποχρώματα  έχει ανασταλλεί  η μετατροπή των καροτενοειδών και ώς εκ τούτου η παραγωγή οποιουδήποτε λιποχρώματος.Αποτέλεσμα ;  Ενα κατάλευκο πουλί !

Τονικότητα λευκού.  Σε ένα λευκό υπολειπόμενο δεν μιλάμε για διαφορετική χρωματική τονικότητα, δεδομένου ότι στο πτέρωμα δεν υπάρχει κανένα χρώμα. Απλά όταν παρατηρούμε  έναν σημαντικό αριθμό λευκών υποχωρητικών μαζί, μπορούμε να δούμε διαφορετικές διαβαθμίσεις του. Παράγοντες που επιδρούν είναι το φως ,και η καθαριότητα .  Ένας άλλος, είναι η ποιότητα του πτερώματος.  Ανάλογα δηλαδή με το εάν αυτό είναι έντονο, χιονέ ή μωσαϊκού. Η  δομή του φτερού έχει σχέση με την εμφάνιση του λευκού, καθώς  επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίον ανακλάται το φώς. Όσο περισσότερο επίπεδο είναι ενα φτερό τόσο περισσότερο αντανακλά το φως. Επομένως ένα εντόνου πτερώματος  πτηνό το οποίο έχει στενότερο φτερό τείνει να εμφανίσει και περισσότερη  λάμψη.

Βαθμολογία Λευκού.

-Διαθέσιμοι  βαθμοί  55.

EXCELLENT
Λαμπερό, φωτεινό λευκό χρώμα σε όλο το πτέρωμα.  Βαθμολογία: 53

GOOD
Σχετικά μικρότερη φωτεινότητα από του «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ» (EXCELLENT) δείγματος. Βαθμολογία: 52-50.

ACCEPTABLE
Λευκό με λιγότερη λάμψη και φωτεινότητα και όχι στιλπνό. Βαθμολογία: 49-47.

POOR
Λευκό χρώμα επίπεδο και αδιαφανές όχι στιλπνό. Βαθμολογία: 46-44.


Μετάλλαξη:  Λευκό Κυρίαρχο.

-Εμφανίζεται  για πρώτη φορά στη Γερμανία το 1667 και μετά απο χρόνια απουσίας ξαναβρίσκεται  το 1914 στην Ανατολική Πρωσία/Γερμανία.

Γονιδιακά χαρακτηριστικά: Εκφραση κυρίαρχη, ανεξάρτητη (μη συνδεόμενη με το φύλο)

και  σε διαφορετικό γενετικό «τόπο» από το Υπολοιπόμενο Λευκό.

Δράση: Το γονίδιο του Κυρίαρχου λευκού δεν δρά επι της μεταβολικής διαδικασίας των καροτενοειδών  και έτσι δεν αναστέλει την παραγωγή της κίτρινης χρωστικής.  Απλά , περιορίζει την  διανομή της στο πτέρωμα σχεδόν εξ’ όλοκλήρου , πλήν των 3ων– 4ων  αρχικών κινητηρίων. Θεωρείται οτι βρίσκεται πάντα σε ετεροζυγωτή μορφή . Σε αντίθετη περίπτωση (ομοζυγωτίας) ο παράγον λέγεται οτι είναι θανατηφόρος και μάλιστα  πρίν την εκκόλαψη των εμβρίων.

Κατά τα λοιπά, όπως, επίδραση επι των μελανινών  αλλά και εμφάνιση του λευκού, ισχύουν  τα αναφερόμενα στο Λευκό Υπολοιπόμενο.

Βαθμολογία   Λευκού

Διαθέσιμοι 55 βαθμοί (λιπόχρωμα).

EXCELLENT

Απουσία λιποχρώματος σε όλο το πτέρωμα.Μειωμένο αλλά εμφανές κίτρινο στις άκρες των φτερών στις πτέρυγες.  Βαθμολογία: 53

GOOD  

Απουσία λιποχρώματος σε όλο το πτέρωμα.  Η παρουσία του κίτρινου λιποχρώματος επεκτείνεται σε όλη ολόκληρο το φτερό των πτερύγων.   Βαθμολογία: 52-50.

ACCEPTABLE

Παρουσία λιποχρώματος σε ολόκληρο το φτερό των πτερύγων και της ουράς.    Βαθμολογία: 49-47.

POOR

Έντονα ίχνη λιποχρώματος σε ολόκληρο το φτερό των πτερύγων και της ουράς.

Θολό λευκό χρώμα.  Εμφάνιση χρυσού ή πορτοκαλί λιποχρώματος.   Βαθμολογία: 46-44.