ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΛΕΥΚΑ

ΛΕΥΚΑ: Για να εξηγηθεί η παρουσία τους,δηλαδή η έλλειψη λιποχρώματος στα φτερά ενός καναρινιού, πρέπει αρχικά να υπάρξει μια αναφορά στο τί και πώς των λιποχρωμάτων.

Λιποχρώματα :  Πρόκειται για χρωστικές ουσίες που διαλύονται στο λίπος των πουλιών και μεταφέρονται μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Λαμβάνονται μέσω της διατροφής,  μεταβολίζονται, και εν τέλει σταθεροποιούνται στο δέρμα. Τα φτερά είναι προϊόντα επιδερμικά. Κάθε καναρίνι, ανάλογα  με τη  γενετική πληροφορία που φέρει, μεταφέρει και διανέμει τα λιποχρώματα στα φτερά του. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη σειρά βημάτων που επιτρέπει την εμφάνιση των λιποχρωμάτων στo πτέρωμα.

Tα βήματα που περιγράφουν την όλη διαδικασία είναι:

Α) Οι λιποδιαλυτές φυτικές ουσίες (καροτενοειδή), ξανθοφύλλες και καροτένια, πρέπει να αφομοιωθούν απο το πουλί.

Γονίδια αφομοίωσης καροτενοειδών – LOCUS K.

Κ(κεφαλαίο)=Αρχέγονο κυρίαρχο αλληλόμορφο

k(μικρό) = Μεταλλαγμένο υποχωρητικό αλληλόμορφο

ΚΚ = Πλήρης αφομοίωση (Κίτρινο).

Κk = Ελλειπής αφομοίωση (Λιπόχρωμα ,απο μέτριο έως φτωχό).

kk=Αναστολή αφομοίωσης καροτενοειδών ( Λευκό Υπολειπόμενο )


Β) Οι ουσίες αυτές πρέπει να μετατραπούν σε πραγματικές  χρωστικές, μέσω της μεταβολικής διαδικασίας και δράσης του ίδιου του οργανισμού.

Γονίδια μετατροπής ξανθοφύλλης σε κίτρινο χρώμα – LOCUS G

G = Κυρίαρχο αλληλόμορφο,  g = Υποχωρητικό αλληλόμορφο

GG = Απόλυτη μετατροπή

Gg = Μερική μετατροπή. Δεν έχει παρατηρηθεί

gg = Aδυναμία μετατροπής.Δεν έχει παρατηρηθεί.


Γ) Οι ήδη επεξεργασμένες χρωστικές πρέπει να διανεμηθούν στα φτερά. Αρχικά, συγκεντρώνονται στο δέρμα του πουλιού. Στην συνέχεια επικάθονται στις αρχικές δομές των φτερών που βρίσκονται στο δέρμα και τέλος, μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, διανέμονται σ’ αυτά.Το τελευταίο βήμα αφορά στον καθορισμό του τρόπου, δηλαδή την ποσότητα και την πυκνότητα με την οποία θα συσσωρευτούν  οι χρωστικές αυτές στις δομές των φτερών.

Γονίδια μεταφοράς λιποχρώματος – LOCUS F.

F = Κυρίαρχο αλληλόμορφο (μεταλλαγμένο),

f = Υποχωρητικό αλληλόμορφο (αρχέγονο).

ff = Κανονική μεταφορά λιποχρώματος στο πτέρωμα. (Κίτρινο)

Ff = Μερική μεταφορά (Λευκό Κυρίαρχο).

FFAναστολή μεταφοράς λιποχρώματος (Lethal factor  ???).


Μετάλλαξη: Λευκό υπολειπόμενο.

Γονιδιακά Χαρακτηριστικά:  Εκφραση  υποχωρητική, ανεξάρτητη ( μη συνδεόμενη με το φύλο) και  σε διαφορετικό γενετικό «τόπο» από το κυρίαρχο λευκό.

Δράση της μετάλλαξης: Το γονίδιο του υποτελούς Λευκού αναστέλλει τη δυνατότητα αφομοίωσης  των καροτενοειδών που προσλαμβάνει το πουλί  μέσω της διατροφής του.  Ως εκ τούτου, ένα λευκό υπολειπόμενο, είναι ένα πουλί χωρίς λιπόχρωμα. Δεν υπάρχει κανενός είδους  λιπόχρωμα στα φτερά . Το δέρμα του είναι ρόζ-μώβ, στο χρώμα των αιμοφόρων αγγείων που διέρχονται κάτω από αυτό και το πιθανόν λίπος του, λευκό.

Τονικότητα λευκού.  Σε ένα Λευκό Υπολειπόμενο δεν μιλάμε για διαφορετική χρωματική τονικότητα, δεδομένου ότι στο πτέρωμα δεν υπάρχει κανένα χρώμα. Απλά όταν παρατηρούμε  έναν σημαντικό αριθμό λευκών υποχωρητικών μαζί, μπορούμε να δούμε διαφορετικές διαβαθμίσεις του. Η τελική εμφάνιση του ΛΕΥΚΟΥ εξαρτάται απο τα ζευγαρώματα (γενότυπος), την ποιότητα του πτερώματος και τους οπτικούς παράγοντες που το ακολουθούν.

Μετάλλαξη:  Λευκό Κυρίαρχο.

-Εμφανίζεται  για πρώτη φορά στη Γερμανία το 1667 και μετά απο χρόνια απουσίας ξαναβρίσκεται  το 1914 στην Ανατολική Πρωσία/Γερμανία.

Γονιδιακά χαρακτηριστικά: Εκφραση κυρίαρχη, ανεξάρτητη (μη συνδεόμενη με το φύλο) και  σε διαφορετικό γενετικό τόπο (locus) από το Υπολοιπόμενο Λευκό.

Δράση: Το γονίδιο του Κυρίαρχου λευκού δεν δρά επι της αφομοίωσης των καροτενοειδών.  Απλά, περιορίζει την  διανομή των χρωστικών, που προκύπτουν απο αυτά στο πτέρωμα, σχεδόν εξ’ όλοκλήρου, πλήν των 3ων– 4ων  αρχικών κινητηρίων. Το δέρμα του είναι ωχρό και το πιθανόν λίπος του , κίτρινο. Θεωρείται οτι βρίσκεται πάντα σε ετεροζυγωτή μορφή . Σε αντίθετη περίπτωση (ομοζυγωτίας) ο παράγον λέγεται οτι είναι θανατηφόρος ( όχι πάντα ;;;; ) και μάλιστα  πρίν την εκκόλαψη των εμβρίων.

Website Powered by WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑