Αναγνώριση της μελανινικής καταγωγής στα λιποχρωμικά.

Τα χρώμα των ματιών στην φωλιά, βοηθός στην αναγνώριση του γονότυπου ενός λιποχρωμικού καναρινιού.

Σ’αυτή την περιγραφή, θα ληφθεί υπόψη αφ’ ενός η γενετική των Λιποχρωμικών ατόμων, αλλά και το χρώμα των οφθαλμών. Μιας και το χρώμα των πουλιών και η χρωματική εμφάνιση των ματιών, είναι στενά συνδεδεμένα. Και τα δύο εξαρτώνται απο τις μελανινικές χρωστικές ουσίες. Τελικά, το χρώμα των ματιών σ’ένα καναρίνι μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη μελανινική βάση που υπάρχει στον γονότυπο και δεν είναι ορατή στον φαινότυπο. Αυτό που χρειάζεται, είναι να δούμε προσεκτικά τα μάτια των πουλιών μας, ιδιαίτερα κατά την βρεφική ηλικία.

Το γονίδιο παραγωγής της μελανίνης Locus Ρ , φέρει δύο αλληλόμορφα : το P (κεφαλαίο) και το p (μικρό).

Το αρχέγονο κυρίαρχο αλληλόμορφο Ρ (κεφαλαίο)  επιτρέπει την ανάπτυξη μελανίνης στο φτέρωμα, ενώ το μεταλλαγμένο συγκυρίαρχο αλληλόμορφο p (μικρό), αναστέλλει αυτή την ανάπτυξη . Το μελανινικό καναρίνι έχει τον γενετικό τύπο PP (Απόλυτη παραγωγή) . Ενα παρδαλό καναρίνι έχει τον γενετικό τύπο Pp (Περιορισμένη παραγωγή). Τέλος, ένα καναρίνι λιποχρωμικό έχει τον γενετικό τύπο pp (Αναστολή παραγωγής) .

Σημείωση: Σ’ένα παρδαλό καναρίνι, τα σημεία και το σχήμα των επιθεμάτων μελανίνης στο φτέρωμα εξαρτώνται  από άλλα, τελείως διαφορετικά γονίδια.

Μετά απο αυτά, τίθεται ένα ερώτημα:  Υπάρχει άραγε πλήρης έλλειψη μελανίνης στα λιποχρωμικά καναρίνια, μόνο και μόνο επειδή τα  χρωμοσώματά τους δεν φέρουν τα κατάλληλα γονίδια για τη ανάπτυξη αυτών των χρωστικών ουσιών στο πτέρωμα; Η απάντηση είναι όχι. Τα λιποχρωμικά καναρίνια, φέρουν μελανοειδή χαρακτηριστικά. Τα  χρωμοσώματά τους έχουν τις πληροφορίες για μια τέτοια κληρονομικότητα. Απλά, ένα λιποχρωμικό καναρίνι δεν μπορεί να αναπτύξει τα μελανινικά χρώματα στο φτέρωμα του, καθώς ο γονότυπός του είναι pp, ο οποίος είναι αυτός ακριβώς που αναστέλλει την ανάπτυξη της μελανίνης.

-Έτσι λοιπόν ένα λιποχρωμικό καναρίνι μπορεί γονοτυπικά να έχει όλες τις βασικές μεταλλάξεις. Δηλαδή να είναι Μαύρο, Καφέ, Αχάτης ή Ιζαμπέλλα. Πως το αναγνωρίζουμε? Δεν είναι πάντα εύκολο.

Ενας καλός τρόπος είναι η παρατήρηση στο χρώμα των ματιών, των νεοσσών στην φωλιά.

Για παράδειγμα, ένα πράσινο, ένα μπρονζέ ή μπλε καναρίνι (Μαύρο οξυδωμένο) θα δείξει μαύρα μάτια, αφού οι μελανίνες εναποτίθενται και εκεί. Ένας Αχάτης όμως, έχει σκοτεινά μάτια μεν, αλλά όχι ακριβώς μαύρα. Στην πραγματικότητα, δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί η διαφορά μεταξύ Μαύρου και Αχάτη, με βάση το χρώμα των ματιών, χρειάζεται μια ιδιαίτερη εξοικείωση.

Από την άλλη πλευρά, ένα καναρίνι Καφέ έχει κοκκινωπά μάτια. Τα δε μάτια στα Isabelle είναι μάλλον ροζ.  Τα κοκκινωπά μάτια στο καφετί καναρίνι και τα ροζ μάτια στα Isabelle, υπάρχουν μόνο επειδή αυτοί οι δύο τύποι καναρινιών (Καφέ σειρά) δεν φέρουν την μαύρη ευμελανίνη και έτσι η μαύρη αυτή χρωστική ουσία, δεν μπορεί να υπάρχει στα μάτια τους. Με βάση όλα τα παραπάνω, ένα λιποχρωμικό καναρίνι με ρόζ μάτια έχει αναφορά  στον παράγοντα Isabelle. Παράγοντας βέβαια που δεν φαίνεται στο φτέρωμα επειδή το καναρίνι δεν φέρει το γονίδιο Ρ (κεφαλαίο), το οποίο θα του επέτρεπε να εμφανίσει την μελανίνη του. Με ανάλογο τρόπο, ένα λιποχρωμικό καναρίνι με μαύρα μάτια είναι πουλί της μαύρης σειράς (Μαύρο-Αχάτης) .

Παραδόξως, είναι απολύτως σαφές πώς τα χρώματα των ματιών, ιδιαίτερα στην φωλιά, υποδηλώνουν τον μελανινικό γονότυπο, ενός λιπόχρωμου καναρινιού. 

Ποια η χρησιμότητα όμως αυτής της γνώσης ; Τι μπορεί να κερδίσει κάποιος κατέχοντάς την ;  Κατ’ αρχάς είναι διαπιστωμένο εμπειρικά με απόλυτη βεβαιότητα οτι τα Λιποχρωμικά που έχουν γονοτυπική αναφορά στο μαύρο γονότυπο , είναι πουλιά που θα εμφανίσουν πολύ πιο ζωντανό,έντονο και ζωηρό το λιπόχρωμά τους. Σε αντίθεση με τα όμοιά τους του καφέ γονότυπου.

Με την αντίθετη λογική , εκτροφείς που θέλουν να ξεκινήσουν μια καθαρή καφετί σειρά, μπορούν να αρχίσουν απο το  0 , ωστε με προσεκτικά ζευγαρώματα να έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου χρησιμοποιώντας αρχικά ένα γονιό λιποχρωμικό με καφέ γονοτυπική βάση.

Website Powered by WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑