Παναττική 2017.

3η Παναττική 2017 . Διοργανωτές  ΑΛΟΠ-ΑΣΕΚ-ΠΣΕΠΠ-GPCC