Αποτελέσματα 1ης Παναττικής 2015.

1ο    Φαίο Λευκά
2ο   Φαίο Λευκά
3ο   Φαίο Λευκά
1ο   Φαίο Κόκκινα Μωσαϊκά
2ο   Φαίο Κόκκινα Μωσαϊκά
2ο   Καφέ Παστέλ Κόκκινα Μωσαϊκά
3o   Καφέ Κόκκινα Μωσαϊκά

1

2

 

Advertisements