Αναγνώριση της μελανινικής καταγωγής στα λιποχρωμικά.

Τα χρώμα των ματιών στην φωλιά, βοηθός στην αναγνώριση του γονότυπου ενός λιποχρωμικού καναρινιού.

Σ’αυτή την περιγραφή, θα ληφθεί υπόψη αφ’ ενός η γενετική των Λιποχρωμικών ατόμων, αλλά και το χρώμα των οφθαλμών. Μιας και το χρώμα των πουλιών και η χρωματική εμφάνιση των ματιών, είναι στενά συνδεδεμένα. Και τα δύο εξαρτώνται απο τις μελανινικές χρωστικές ουσίες. Τελικά, το χρώμα των ματιών σ’ένα καναρίνι μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη μελανινική βάση που υπάρχει στον γονότυπο και δεν είναι ορατή στον φαινότυπο. Αυτό που χρειάζεται, είναι να δούμε προσεκτικά τα μάτια των πουλιών μας, ιδιαίτερα κατά την βρεφική ηλικία.

Το γονίδιο διάδοσης (μεταφοράς) της μελανίνης Locus Ρ , φέρει δύο αλληλόμορφα : το P (κεφαλαίο) και το p (μικρό).

Το αρχέγονο κυρίαρχο αλληλόμορφο Ρ (κεφαλαίο)  επιτρέπει την ανάπτυξη μελανίνης στο φτέρωμα, ενώ το μεταλλαγμένο συγκυρίαρχο αλληλόμορφο p (μικρό), αναστέλλει αυτή την ανάπτυξη . Το μελανινικό καναρίνι έχει τον γενετικό τύπο PP (Απόλυτη εμφάνιση μελανίνης) . Ενα παρδαλό καναρίνι έχει τον γενετικό τύπο Pp (Περιορισμένη εμφάνιση). Τέλος, ένα καναρίνι λιποχρωμικό έχει τον γενετικό τύπο pp (Αναστολή εμφάνισης) .

Σημείωση: Σ’ένα παρδαλό καναρίνι, τα σημεία και το σχήμα των επιθεμάτων μελανίνης στο φτέρωμα εξαρτώνται  από άλλα, τελείως διαφορετικά γονίδια.

Μετά απο αυτά, τίθεται ένα ερώτημα:  Υπάρχει άραγε πλήρης έλλειψη μελανίνης στα λιποχρωμικά καναρίνια, μόνο και μόνο επειδή τα σεξουαλικά τους χρωμοσώματα δεν φέρουν τα κατάλληλα γονίδια για τη ανάπτυξη αυτών των χρωστικών ουσιών στο πτέρωμα; Η απάντηση είναι όχι. Τα λιποχρωμικά καναρίνια, φέρουν μελανοειδή χαρακτηριστικά. Τα σεξουαλικά τους χρωμοσώματα έχουν τις πληροφορίες για μια τέτοια κληρονομικότητα. Απλά, ένα λιποχρωμικό καναρίνι δεν μπορεί να αναπτύξει μελανινικό χρώμα στο φτέρωμα του, καθώς ο γονότυπός του είναι pp, ο οποίος είναι αυτός ακριβώς που αναστέλλει την ανάπτυξη της μελανίνης.

-Έτσι λοιπόν ένα λιποχρωμικό καναρίνι μπορεί, γονοτυπικά, εκτός απο Μαύρο, να είναι δείγμα μιας απο τις άλλες βασικές μεταλλάξεις. Δηλαδή να είναι Καφέ, Αχάτης ή Ιζαμπέλλα. Πως το αναγνωρίζουμε? Δεν είναι πάντα εύκολο.

Ενας καλός τρόπος είναι η παρατήρηση στο χρώμα των ματιών, ιδιαίτερα στην φωλιά.

Για παράδειγμα, ένα πράσινο, ένα μπρονζέ ή μπλε καναρίνι (Μαύρο οξυδωμένο) θα δείξει μαύρα μάτια, αφού η ευμελανίνη και η φαιομελανίνη εναποτίθενται και εκεί. Ένας Αχάτης όμως, έχει σκοτεινά μάτια μεν, αλλά όχι ακριβώς μαύρα. Στην πραγματικότητα, δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί η διαφορά μεταξύ Μαύρου και Αχάτη, με βάση το χρώμα των ματιών.

Από την άλλη πλευρά, ένα καναρίνι Καφέ έχει κοκκινωπά μάτια. Τα δε μάτια στα Isabelle είναι μάλλον ροζ.  Τα κοκκινωπά μάτια στο καφετί καναρίνι και τα ροζ μάτια στα Isabelle, υπάρχουν μόνο επειδή αυτοί οι δύο τύποι καναρινιών (Καφέ σειρά) δεν φέρουν την μαύρη ευμελανίνη και έτσι η μαύρη αυτή χρωστική ουσία, δεν μπορεί να υπάρχει στα μάτια τους. Με βάση όλα τα παραπάνω, ένα λιποχρωμικό καναρίνι με ρόζ μάτια φέρει τον παράγοντα Isabelle. Παράγοντες βέβαια που δεν φαίνονται στο φτέρωμα επειδή το καναρίνι δεν φέρει το γονίδιο Ρ (κεφαλαίο), το οποίο θα του επέτρεπε να εμφανίσει την μελανίνη του. Με ανάλογο τρόπο, ένα λιποχρωμικό καναρίνι με μαύρα μάτια είναι πουλί της μαύρης σειράς (Μαύρο-Αχάτης) .

Παραδόξως, είναι απολύτως σαφές πώς τα χρώματα των ματιών (ιδίως στην φωλιά)  υποδηλώνουν τον μελανινικό γονότυπο, ενός λιπόχρωμου καναρινιού. (…και αυτό διότι η μετάλλαξη pp δεν μπορεί να δράσει επι του τρόπου μεταφοράς της μελανίνης σε αυτά)

Ποια η χρησιμότητα όμως αυτής της γνώσης ; Τι μπορεί να κερδίσει κάποιος κατέχοντάς την ;   Υπάρχουν ίσως αρκετές περιπτώσεις που θα φανεί χρήσιμη .Ας μείνω όμως σε δυό πολύ ουσιαστικές και αντίθετων κατευθύνσεων.

Κατ’ αρχάς είναι διαπιστωμένο εμπειρικά με απόλυτη βεβαιότητα οτι τα Λιποχρωμικά που έχουν γονοτυπική αναφορά στο μαύρο ,είναι πουλιά που θα εμφανίσουν πολύ πιο ζωντανό .έντονο και ζωηρό το λιπόχρωμά τους ,σε αντίθεση με τα όμοιά τους του καφέ γονότυπου.

Με την αντίθετη λογική , εκτροφείς που θέλουν να ξεκινήσουν μια καθαρή καφετί σειρά, μπορούν με προσεκτικά ζευγαρώματα να έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου χρησιμοποιώντας αρχικά ένα γονιό λιποχρωμικό με καφέ γονοτυπική βάση.