Αναπαραγωγικά προβλήματα

Πιθανά προβλήματα στην αναπαραγωγή των καναρινιών

Στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά σε προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου των καναρινιών. Κάποια από αυτά εμφανίζονται σχετικά συχνά και κάποια σπανιότερα. Διαβάστε στη συνέχεια τις αιτίες που τα προκαλούν καθώς επίσης και τρόπους αντιμετώπισής τους. Συνέχεια ανάγνωσης Αναπαραγωγικά προβλήματα

Πορτραίτα

Κοκκινολαίμης
Σπίνος
Χειμωνόσπινος
Καρδερίνα
Φλώρος
Redpoll
Λούγαρο


Φανέτο

Εκκόλαψη

Το κόμικ μιας εκκόλαψης…….. Συνέχεια ανάγνωσης Εκκόλαψη

Σουλιοκόκκαλο

ΣΟΥΠΙΟΚΟΚΚΑΛΟ

Μια απο της κύριες πηγές ασβεστίου,και όχι μόνον, που έχουν ανάγκη όλο τον χρόνο τα καναρίνια μας.Η περίοδος βέβαια με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις είναι αυτή της αναπαραγωγής. Συνέχεια ανάγνωσης Σουλιοκόκκαλο