Κληρονομικότης και Γενετική.

Μια πρώτη επαφή. Η αγάπη για τα καναρίνια, αλλά και η έμφυτη περιέργεια για το μυστήριο της ζωής, οδηγεί όλους όσοι ασχολούνται μ’ αυτό το χόμπυ, αργά ή γρήγορα,  στην διαδικασία της αναπαραγωγής.Είναι ένας θαυμαστός καινούργιος κόσμος.Η είσοδος σ’ αυτόν όμως, δημιουργεί αυτόματα πολλά ερωτηματικά.Κάποια από αυτά έχουν στόχο το πώς και το γιατί, της εξωτερικής εμφάνισης των φίλων μας. Στην προσπάθεια απάντησης σ’ αυτό, η πιο συνηθισμένη λέξη είναι,»ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ». Με τον όρο κληρονομικότητα εννοούμε την  σχέση αλλά και την ομοιότητα σε ορισμένα χαρακτηριστικά, μεταξύ των γονέων και των παιδιών τους.  Κάθε  εκτροφέας,μικρός ή μεγάλος,  για να έχει σωστά αποτελέσματα , πρέπει οπωσδήποτε να βασιστεί στους νόμους της κληρονομικότητας και να δουλέψει με γνώμονα αυτούς.Οταν λοιπόν μπούμε στην διαδικασία της αναπαραγωγής, πρέπει να έπιδιώξουμε να αποκτήσουμε,έστω ελάχιστες, γνώσεις γεννετικής.Αυτές θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε καλύτερα το τι συμβαίνει.Πως κληρονομούνται,αλλά και πώς μεταβιβάζονται τα χαρακτηριστικά. Γιατί κάποτε εμφανίζονται οι αλλαγές και κάποτε όχι.Γιατί εμφανίζονται μόνο στο ένα από τα δυό φύλλα.Ποιά είναι τα αρχικά στάδια εκκίνησης και τι μεταλλάξεις έχουν επέλθει.Πώς έχουν διαφοροποιηθεί τα πτερώματα και τόσα άλλα.Η γνώση γύρο από αυτά, μας δίνει και την δυνατότητα σωστών επιλογών κατά το ζευγάρωμα, και όχι μόνο. -Ας κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια να μπούμε σ’ αυτά τα χωράφια. Πριν απ’ όλα να γνωριστούμε με κάποιες λέξεις που εκ πρώτης όψεως φαίνονται ….μπερδεμένες, και που τις ακούμε στις συζητήσεις, χωρίς να τις πολυκαταλαβαίνουμε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ DNA ;    Το μόριο της ζωής.!!! Το δε(σ)οξυριβο(ζο)νουκλεϊ(νι)κό οξύ. Deoxyribonucleicacid, είναι ένα νουκλεικό οξύ , που βρίσκεται στον  πυρήνα του κυττάρου και περιέχει τις γενετικές πληροφορίες που καθορίζουν τη βιολογική ανάπτυξη όλων των κυτταρικών μορφών ζωής.Έχει τη μορφή διπλής έλικας που εύκολα θα την λέγαμε,  «η σκάλα της ζωής». -Ενα   πολύ μικρό κομμάτι αυτής της σκάλας  είναι το  ΓΟΝΙΔΙΟ. Το γονίδιο είναι η βασική φυσική μονάδα κληρονομικότητας στους ζωντανούς οργανισμούς η οποία και μεταβιβάζει τις πληροφορίες από το ένα κύτταρο στο άλλο και κατ΄ επέκταση από τη μια γενιά στην άλλη. Όλες οι υπάρχουσες μεταλλάξεις είναι τυχαίες μεταβολές, αλλοιώσεις, ή κάποιου είδους διαφοροποιήσεις των γονιδίων. Η «σκάλα της ζωής» όμως δεν σταματά εδώ.Συνεχίζει να  περιστρέφεται και να τυλίγει μαζί της συνεχώς καινούργια γονίδια.Φτάνοντας στο τέλος της, έχει δημιουργήσει ένα αυτοτελές μόριο DNA. Aυτό είναι το  ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ. Eνα ιδιαίτερο και μοναδικό κομμάτι του DNA που βρίσκεται στον πυρήνα  του κυττάρου.Εμφανίζεται σε  ζεύγη. Κάθε οργανισμός έχει συγκεκριμένο και σταθερό αριθμό χρωμοσωμάτων.

Στο καναρίνι υπάρχουν 9 βασικά ζεύγη(21 εν συνόλω). Μέσα σ’ αυτά υπάρχουν και τα ονομαζόμενα γενετικά χρωμοσώματα ή χρωμοσώματα φύλλου.Είναι αυτά που δίνουν το φύλλο στα νέα πουλιά και είναι τα μόνα που διαφέρουν μεταξύ τους. Τα υπόλοιπα  ονομάζονται αυτοσωμικά . Τα χρωμοσώματα φύλλου στα πουλιά είναι  ένα ζεύγος της μορφής ΧΧ για το αρσενικό – και ένα ζεύγος  ΧΥ για το θηλυκό. Τα φυλετικά χρωμοσώματα της μορφής Χ , είναι μεγαλύτερα και φέρουν πολύ περισσότερα γονίδια απο το Υ χρωμόσωμα, που υπάρχει μόνο στα θηλυκά, είναι πολύ μικρότερο και με ελάχιστα γονίδια(τόσα λίγα, που κάποιες φορές χαρακτηρίζεται  σαν  ΚΕΝΟ).ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ ; Το σύνολον των γονιδίων ενός οργανισμού .Ολα τα γενετικά του χαρακτηριστικά. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ;Είναι ένα μέρος του γονότυπου, που αναφέρεται μόνον στα γονίδια που επιρεάζουν την εξωτερική εμφάνιση.Το «φαίνεσθαι».Mόνον το οπτικό αποτέλεσμα μιας μετάλλαξης, και όχι το σύνολον των χαρακτηριστικών της. Η παρακάτω παράγραφος είναι  απο το Βικιπαίδεια…….. Τα αλληλόμορφα γονίδια είναι γονίδια που δρουν για το ίδιο γνώρισμα αλλά με διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα αν υπάρχουν δύο διαφορετικά γονίδια που ελέγχουν το χρώμα του άνθους ενός φυτού, τότε μεταξύ τους είναι αλληλόμορφα. Τα αλληλόμορφα γονίδια βρίσκονται στην ίδια θέση των ομόλογων χρωμοσωμάτων. Το ζευγάρι των αλληλόμορφων συνιστά τον γενότυπο ενώ η έκφραση τους συνιστά τον φαινότυπο. Συνήθως από τα δύο αλληλόμορφα, το ένα επικρατεί έναντι του άλλου και καθορίζει τον φαινότυπο. Αυτό το αλληλόμορφο ονομάζεται επικρατές και το άλλο υπολειπόμενο. Το επικρατές συνήθως το συμβολίζουμε με ένα κεφαλαίο γράμμα, ενώ το υπολειπόμενο με ένα μικρό. Αν «Α» είναι το επικρατές αλληλόμορφο που ελέγχει ένα χαρακτηριστικό, το υπολειπόμενο θα συμβολίζεται με «α». Οι δυνατοί γενότυποι από τον συνδυασμό των δύο αλληλόμορφων είναι τρεις (ΑΑ,Αα,αα) και οι δυνατοί φαινότυποι δύο. Ο φαινότυπος Α εκφράζεται σε δύο περιπτώσεις, για γενότυπο ΑΑ και για γενότυπο Αα αφού το Α είναι επικρατές. Αντίθετα ο φαινότυπος α εκφράζεται μόνο όταν έχουμε γενότυπο αα. Εχοντας μια μικρή επαφή μ’ αυτά τα ολίγα, μπορούμε να έλθουμε κάπως πιο κοντά και να αντιληφθούμε πώς αρχίζει μια καινούργια ζωή.Ενα νέο καναρίνι. Ξεκινάμε λοιπόν απο τα σπερματικά κύτταρα του αρσενικού και του θηλυκού καναρινιού μας.Εκεί μετά απο την διεργασία της ΜΕΙΩΣΗΣ,  διαχωρίζονται τα ζευγάρια  των χρωμοσωμάτων. Ετσι παραμένει μόνο το ένα μέρος απο το κάθε ζεύγος. Αυτό το καινούργιο κύτταρο ονομάζεται γαμέτης. Ας ανοίξουμε εδώ μια μικρή παρένθεση. Οι αρσενικοί γαμέτες, περιέχουν πάντα ένα χρωμόσωμα φύλου Χ. Αντίθετα οι θηλυκοί μπορεί να περιέχουν είτε ένα Χ είτε ένα Υ χρωμόσωμα. Ετσι μπορεί να συναχθεί το πρώτο ενδιαφέρον συμπέρασμα. Το θηλυκό άτομο, είναι εκείνο  που μπορεί να επηρεάσει το φύλο του νέου καναρινιού.Αφού απο το αρσενικό θα υπάρχει πάντα και μόνον, ένα χρωμόσωμα Χ, την διαφορά την κάνει η προσφορά του Χ ή του Υ χρωμοσώματος απο το θηλυκό.Αν δώσει το Χ ,δημιουργείται ένας νεοσσός  ΧΧ,άρα αρσενικός.Αν δώσει το Υ,δημιουργείται ένας ΧΥ, άρα θηλυκός.Κλείνει η παρένθεση και πίσω πάλι στην ένωση των δύο γαμετών. Ωραία τα φυλετικά χρωμοσώματα δημιούργησαν το ζεύγος τους ,αλήθεια όμως τί γίνεται με τα υπόλοιπα χρωμοσώματα ; τα αυτοσωμικά λεγόμενα ; που είναι αυτά τώρα με τον σχηματισμού του νέου κυττάρου ;Το περίεργο είναι οτι και αυτά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα απο την επαφή βρίσκουν το «ταίρι» τους,το όμοιό τους και δημιουργούν το σωστό ζευγάρι.Εχουμε λοιπόν ένα νέο κύτταρο (το ζυγωτό) με 20 ζευγάρια αυτοσωμικά και 1 ζεύγος φυλετικά ,άρα 42 χρωμοσώματα, εκ των οποίων τα μισά προέρχονται σαν κληρονομιά απο τον αρσενικό μας και τα μισά απο την θηλυκιά μας.Εδώ έχουν μπεί οι βάσεις για την νέα ζωή που έρχεται.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Website Powered by WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑