Κρίσεις

Πιο κάτω ένα φύλλο βαθμολογίας καναρινιών χρώματος.

Όπως παρατηρούμε υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής αποτελεσμάτων αφ’ ενός μεν ΜΟΝΩΝ (ατομική κρίση)  , αφ’ ετέρου δε ΤΕΤΡΑΔΩΝ (στάμ -σύνολο)  . Η βαθμολόγηση γίνεται αφαιρώντας μονάδες ποινής από το ΑΡΙΣΤΑ. Συνέχεια ανάγνωσης Κρίσεις

Έξυπνες λύσεις

–Μια φωτογραφία, απο έναν  Άγγλο εκτροφέα, που μας δείχνει τον τρόπο να γλυτώσουμε κάποια «ατυχήματα» την αναπαραγωγική περίοδο.Πολλές φορές η απειρία των θηλυκών πουλιών οδηγεί σε άσχημες κατασκευές φωλεών. Συνέχεια ανάγνωσης Έξυπνες λύσεις