Κρίσεις

Πιο κάτω ένα φύλλο βαθμολογίας καναρινιών χρώματος.

Όπως παρατηρούμε υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής αποτελεσμάτων αφ’ ενός μεν ΜΟΝΩΝ, αφ’ ετέρου δε ΣΤΑΜ (τετράδων). Η βαθμολόγηση γίνεται αφαιρώντας μονάδες ποινής Συνέχεια ανάγνωσης Κρίσεις

Advertisements

Έξυπνες λύσεις

–Μια φωτογραφία, απο έναν  Άγγλο εκτροφέα, που μας δείχνει τον τρόπο να γλυτώσουμε κάποια «ατυχήματα» την αναπαραγωγική περίοδο.Πολλές φορές η απειρία των θηλυκών πουλιών οδηγεί σε άσχημες κατασκευές φωλεών. Συνέχεια ανάγνωσης Έξυπνες λύσεις