Κρίσεις

Πιο κάτω ένα φύλλο βαθμολογίας καναρινιών χρώματος.

Όπως παρατηρούμε υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής αποτελεσμάτων αφ’ ενός μεν ΜΟΝΩΝ (ατομική κρίση)  , αφ’ ετέρου δε ΤΕΤΡΑΔΩΝ (στάμ -σύνολο)  . Η βαθμολόγηση γίνεται αφαιρώντας μονάδες ποινής από το ΑΡΙΣΤΑ.

- FISA

Έτσι π.χ  ένα Μαυροκόκκινο εντόνου, μπορεί να βαθμολογηθεί με

ΜΕΛΑΝΙΝΗ 27,   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14, ΛΙΠΟΧΡΩΜΑ 9,  ΠΤΕΡΩΜΑ 13, ΦΟΡΜΑ- ΜΕΓΕΘΟΣ 14, ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 9, ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5…… ΣΥΝΟΛΟΝ = 91 ΠΟΝΤΟΥΣ .  

Τα εξαιρετικά πουλιά μπορεί να φτάσουν τους 94π και σε ελάχιστες περιπτώσεις τους 95π. Η βάση για την βράβευση ενός δείγματος είναι 90π.  Συνηθέστατα οι 91-90 πόντοι σημαίνουν χάλκινο , 3η θέση. Οι μεγαλύτερες βαθμολογίες μπορεί να δώσουν την 1η και 2η θέση. Βέβαια υπάρχουν και οι περιπτώσεις που ακόμα και το 91 δεν μπορεί να δώσει μια θέση στην πρώτη 3άδα, αυτές όμως είναι μάλλον σπάνιες .

Έχουν θεσπιστεί όρια ανώτατης δυνατής βαθμοδότησης ακόμα και σε εξαιρετικά δείγματα. Το σύνολον των 100 πόντων δεν είναι δυνατόν να δοθεί σε κανένα δείγμα. Ανώτατο όριο 95 π. Ακολουθεί ο πίνακας ποινών βάσει των διαθεσίμων πόντων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Στις 4άδες (ΣΤΑΜ) δεν αλλάζει κάτι από άποψη κρίσης. Βαθμολογούνται, όλα τα πουλιά σε ατομικό επίπεδο. Εκείνο όμως που χαρακτηρίζει μια καλή 4άδα  είναι η ομοιογένεια, η αρμονία του συνόλου. Έτσι η βαθμολογία προκύπτει αν στο άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών προσθέσουμε την βαθμολογία της αρμονίας της τετράδας. Η βαθμολογία της αρμονίας είναι από 0-6 πόντους. Μια τετράδα αποτελούμενη από τέσσερα πουλιά βαθμολογίας 90-90-90-90 έχει σύνολον 360 π. Από την καλύτερη βαθμολογία της τετράδας(90) αφαιρούμε την χειρότερη (90)   90-90=0  και την διαφορά από το 6(την άριστη βαθμολογία). Δηλαδή 6-0 = 6. Αυτοί είναι οι βαθμοί αρμονίας που θα προστεθούν  στην αξιολόγηση των πουλιών δηλαδή 360 + 6 =366. Η τελική βαθμολογία του ΣΤΑΜ είναι 366 π. Η τετράδα μας αυτή είναι καλύτερη από την τετράδα 91-91-87-93 = 362.Διότι  93-87 = 6 βαθμοί ποινής. Αρα 6-6=0 βαθμοί μπόνους. Άρα η πρώτη θα πάρει μεγαλύτερη τελική βαθμολογία 366, έναντι 362 της δεύτερης, η οποία δεν είχε κανένα βαθμό μπόνους, από την κρίση ομοιογένειας.

Κι’ άλλα παραδείγματα. 89 +89+90+90=358. Η ποινή 90-89=1.   Αρα  6-1=5  το μπόνους.      Τ.Β 358+5=363

————————————89+89+90+91=359.Η ποινή 91-89=2.  Αρα  6-2=4 το μπόνους.        Τ.Β 359+4=363

————————————88+89+90+89=357.Η ποινή 90-88=2.Αρα  6-2= 4 το μπόνους.         Τ.Β 357+4=361

Σαν βαθμολογία βάσης για την βράβευση μιας τετράδας έχουν ορισθεί οι  360 π.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Website Powered by WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑