Πλειοτροπία.

Ενα γονίδιο μπορεί να έχει πολλούς ρόλους ταυτόχρονα ;

Να επιρεάσει δηλαδή ΠΟΛΛΑΠΛΑ  γονοτυπικά  γνωρίσματα  ;

Πράγματι ! Με την ονομασία  «Πλειοτροπία» , χαρακτηρίζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΟΝΙΔΙΟ, επιρεάζει φαινοτυπικά, αρκετά χαρακτηριστικά(περισσότερα του ενός).

Αντιγράφω (…με κάποιες μικρές παρεμβάσεις) την μετάφραση της έρευνας

http://www.nature.com/scitable/topicpage/pleiotropy-one-gene-can-affect-multiple-traits-569 Συνέχεια ανάγνωσης Πλειοτροπία.