ΠΛΕΙΟΤΡΟΠΙΑ.

Ενα γονίδιο μπορεί να έχει πολλούς ρόλους ταυτόχρονα ;

Να επιρεάσει δηλαδή ΠΟΛΛΑΠΛΑ  γονοτυπικά  γνωρίσματα  ;

Πράγματι ! Με την ονομασία  «Πλειοτροπία» , χαρακτηρίζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΟΝΙΔΙΟ, επιρεάζει φαινοτυπικά, αρκετά χαρακτηριστικά(περισσότερα του ενός).

Αντιγράφω (…με κάποιες μικρές παρεμβάσεις) την μετάφραση της έρευνας

http://www.nature.com/scitable/topicpage/pleiotropy-one-gene-can-affect-multiple-traits-569

Παραδείγματα πλειοτροπίας

Σε ορισμένες περιπτώσεις πλειοτροπίας, η επιρροή του ενιαίου γονιδίου μπορεί να είναι άμεση. Για παράδειγμα, εάν ένα ποντίκι έχει γεννηθεί τυφλό, λόγω οποιουδήποτε αριθμού ενός γονιδίου χαρακτηριστικά (Chang et al. , 2002), δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι αυτό το ποντίκι θα κάνει καλά σε οπτικές εργασίες μάθησης. Σε άλλες περιπτώσεις, ωστόσο, ένα μόνο γονίδιο μπορεί να συμμετέχει σε πολλαπλές οδούς. Για παράδειγμα, σκεφτείτε το αμινοξύ τυροσίνη. Η ουσία αυτή είναι απαραίτητη για τη γενική πρωτεΐνη σύνθεση, και είναι επίσης ένας πρόδρομος για πολλά νευροδιαβιβαστών (π.χ., η ντοπαμίνη, νορεπινεφρίνη), την ορμόνη θυροξίνη, και τη χρωστική ουσία , μελανίνη. Έτσι,κάθε ένα από τα γονίδια που επηρεάζουν τη  σύνθεση της  τυροσίνης ή του μεταβολισμού μπορεί να επηρεάσει πολλαπλά συστήματα του οργανισμού. Αυτές και άλλες περιπτώσεις στις οποίες ένα μεμονωμένο γονίδιο επηρεάζει πολλαπλά συστήματα και ως εκ τούτου έχει εκτεταμένες συνέπειες στον φαινοτυπο, αναφέρεται ως έμμεση ή δευτερεύουσα πλειοτροπία (Grüneberg, 1938? Hodgkin, 1998). Άλλα παραδείγματα των δύο άμεσων και έμμεσων πλειοτροπία περιγράφονται στις ενότητες που ακολουθούν……………………….

Κοτόπουλα και γονίδιο FRIZZLE

Το 1936, οι ερευνητές Walter Landauer and Elizabeth Upham  παρατήρησαν ότι στα κοτόπουλα που εκφραζόταν το κυρίαρχο γονίδιο frizzle ,  παρήγοντο φτερά που κατσάρωναν προς τα έξω αντί να αναπτύσονται κατά την φορά του σώματός  τους .Ωστόσο, αυτό δεν ήταν η μόνη φαινοτυπική επίδραση αυτού του γονιδίου .Μαζί με την παραγωγή ελαττωματικών φτερών, το γονίδιο frizzle  προκάλεσε στα πτηνά  μη φυσιολογικές θερμοκρασίες σώματος, υψηλότερα ποσοστά του μεταβολισμού και ροής του αίματος, καθώς και μεγαλύτερη ικανότητα πέψης. Επιπλέον, τα κοτόπουλα που είχαν αυτό το αλληλόμορφο έκαναν λιγότερα αυγά από τα φέροντα το άγριου τύπου ομόλογό  τους, τονίζοντας περαιτέρω την πλειοτροπική φύση του γονιδίου  frizzle

Η αναγωγή στο δικό μας χόμπυ στα πουλιά αυτής της κατηγορίας, γίνεται σχεδόν αυτόματα. Δεν είναι τυχαία λοιπόν η δυσκολία, ή τέλος πάντων η ιδιαιτερότητα στην προσπάθεια αναπαραγωγής αυτών των πουλιών.

Οι εκτροφείς τους το ξέρουν ήδη.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Website Powered by WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑