ΚΑΡΟΤΕΝΟΕΙΔΗ.

 

Έρευνα.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι καροτενοειδείς χρωστικές ενισχύουν είτε ανοσοποιητικές είτε αντιοξειδωτικές άμυνες σε ένα Καναρίνι .

  • Rebecca E. Koch ,
  • Ανδρέας Ν. Καβάζης ,
  • Dennis Hasselquist ,
  • Wendy R. Hood ,
  • Yufeng Zhang ,
  • Matthew B. Toomey &
  • Geoffrey E. Hill 

Περίληψη

Τα διατροφικά καροτενοειδή έχουν προταθεί ως ενισχυτικά, των λειτουργιών του ανοσοποιητικού συστήματος και των αντιοξειδωτικών σε όλα τα σπονδυλωτά ζώα. Μελέτες όμως που αποσκοπούν στη δοκιμή και επιβεβαίωση αυτών των φυσιολογικών λειτουργιών των καροτενοειδών, συχνά απέτυχαν να βρουν στήριξη. Εδώ συγκρίνουμε τα Κίτρινα καναρίνια ( Serinus canaria), τα οποία έχουν υψηλά επίπεδα καροτενοειδών στους ιστούς τους και τα Λευκά υπολειπόμενα, τα οποία διαθέτουν μια μετάλλαξη που οδηγεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα καροτενοειδών των ιστών. Σε διαφορετικές μετρήσεις των φυσιολογικών επιπέδων, δεν ανιχνεύουμε διαφορές μεταξύ των λευκών καναρινιών χωρίς καροτενοειδή και των πλούσιων σε αυτά, κίτρινων. Τα αποτελέσματα αυτά προσθέτουν μια περαιτέρω πρόκληση στην υπόθεση ότι τα καροτενοειδή εμπλέκονται άμεσα στην υποστήριξη της φυσιολογικής λειτουργίας σε σπονδυλωτά ζώα.

Ενώ ορισμένα διαιτητικά καροτενοειδή παρέχουν έμμεσα οφέλη ως πρόδρομοι ρητινοειδών, οι παρατηρήσεις μας υποδηλώνουν ότι τα ίδια τα καροτενοειδή μπορεί να παίζουν ελάχιστα ή καθόλου άμεσο ρόλο σε βασικές φυσιολογικές διεργασίες στα πτηνά.

 

Για περισσότερα στον σύνδεσμο….

https://www.nature.com/articles/s41467-018-02974-x

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Website Powered by WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑