BLUE – AZUL

OI ΟΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ BLUE και AZUL

Στην εκτροφή των καναρινιών μελανίνης, ο χειρισμός πρόσθετων παραγόντων είναι σημαντικός για την καλύτερη εμφάνιση των πουλιών προς εκθεσιασμό. Πρόσθετοι παράγοντες αλλάζουν την γενικότερη εμφάνιση των Μελανινών. Ο «Οπτικός Μπλε Παράγοντας»(ΟΜΠ) και ο «Παράγοντας Azul»(ΑΖ) είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που τις τελευταίες δεκαετίες, οδήγησαν σε ένα κύμα αλλαγών στην εμφάνιση των  καναρινιών χρώματος και απ’ ότι φαίνεται οριστικά και σε αλλαγές προτύπων. Φαίνεται σαν να αφαιρούν την παρουσία του καφέ (φαιομελανίνη), δίνοντας ένα καθαρότερο τοπίο για τα σχέδια της ευμελανίνης. Αν μάλιστα δεν βρεθεί τρόπος και χώρος για την ύπαρξη των παλαιότερων προτύπων, σύντομα αυτά θα είναι μακρινή ανάμνηση . Πράγμα καθόλου ευχάριστο μιας και η φαιομελανίνη έδινε μια άλλη «ζεστασιά» στην παρουσία όλων των βασικών μεταλλάξεων μελανίνης εδώ και χρόνια και είναι το στοιχείο εκείνο που «φέρνει» στον αρχέγονο τύπο.

Σημείωση: Ο οπτικός μπλε παράγοντας δεν πρέπει να συγχέεται με τον όρο: «Blue Canary» που χρησιμοποιείται στην κατηγορία Ε (εμφάνισης) και με αυτόν περιγράφεται ένα Μαύρο μελανινικό καναρίνι σε Λευκή βάση .

XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Η γενετική τους συμπεριφορά δεν ελέγχεται απο τα χρωμοσώματα του φύλλου και είναι υποχωρητική. Αντιμετωπίζονται δηλαδή σαν αυτοσωματικοί υπολοιπόμενοι παράγοντες .

Εχουν σχεδόν την ίδια απόδοση στην εμφάνιση ενός δείγματος, αλλά διαφέρουν σε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες.

-Η παρουσία του οπτικού μπλε παράγοντα (ΟΜΠ) εμφανίζεται στα πουλιά μετά την πρώτη νεανική αλλαγή πτερώματος, ενώ αντίθετα, ο παράγον azul (ΑΖ.), είναι εμφανής ακόμη και στην φωλιά.

Ο  ΟΜΠ είναι μια μετάλλαξη με δράση που επιφέρει μια δομική αλλαγή στiς κυτταρικές δομές του δέρματος που σαν αποτέλεσμα έχει και την  δομική αλλαγή μέρους των φτερών. Το τελικό οπτικό αποτέλεσμα, στην περίπτωσή του ΟΜΠ, είναι να εξαφανίζεται σχεδόν η  φαιομελανίνη  και τα λιποχρώματα να ελαττώνονται αρκετά μετακινούμενα οπτικά προς το μπλέ (lemon factor)   !

-Τα φέροντα τον ΑΖΟΥΛ παράγοντα,  παρουσιάζουν πλήρη απουσία της Φαιομελανίνης ακόμα και στην φωλιά. Οι απαντήσεις για τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι περισσότερες απο μία. Μια απο αυτές (ίσως η πιο ακραία) περιγράφει το φαινόμενο όχι σαν απουσία της φαιομελανίνης αλλα σαν την μετατροπή της σε ευμελανίνη. Η γενικότερη πάντως εντύπωση είναι οτι παύει να έχει μια απόχρωση του Μπεζ-Καφέ και πλέον γίνεται Γκρί.

-Στα καναρίνια με ΟΜΠ, μπορεί το αποτέλεσμα της δράσης του παράγοντα να είναι χαρακτηριστικό, αλλά υπάρχουν και αρκετές εξαιρέσεις. Σε μερικά πουλιά της Μαύρης σειράς ένα μέρος της φαιομελανίνης παραμένει ακόμα και μετά την πτερόρροια. Αυτό πιθανότατα έχει να κάνει με την ποσότητα φαιομελανίνης που υπάρχει αρχικά, στο συγκεκριμένο δείγμα. Ωστόσο, μετά την πρώτη αλλαγή, αλλάζει από καστανό σε γκρι.

-Το γενικότερο οπτικό αποτέλεσμα ανάμεσα στον ΟΜΠ και τον παράγοντα ΑΖΟΥΛ  είναι επίσης διαφορετικό. Το γκρι στον ΟΜΠ δίνει την εντύπωση οτι «λαμπυρίζει» (flashing). Αντίθετα το γκρί της μετατραπείσας φαιομελανίνης  στον ΑΖΟΥΛ, είναι ματ. Σε ορισμένες περιπτώσεις βέβαια, κι’ αν ο ΟΜΠ είναι πολύ ισχυρός,  είναι δύσκολο να καθοριστεί αν πρόκειται για πουλί με  ΟΜΠ ή  ΑΖΟΥΛ.

-Τα καναρίνια AΖΟΥΛ έχουν ένα πιο απαλό χρώμα δέρματος και φαίνεται να παρουσιάζουν μια πιο αργή ανάπτυξη από τα κλασικά πουλιά, χωρίς όμως κάποιο αξιοσημείωτο μειονέκτημα.

– Όταν εισάγουμε τον παράγοντα ΑΖΟΥΛ σε μια εκτροφή, όλοι οι απόγονοι κληρονομούν τον παράγοντα (φορείς-ετεροζυγώτες). Μόνο όμως όταν υπάρχει σαν διπλός παράγοντας , έχουμε πραγματικά πτηνά χωρίς φαιομελανίνη. Τα πουλιά μονού παράγοντα είναι αρκετά καφέ. Βέβαια οι φορείς όπως πάντα, παρά την ύπαρξη της φαιομελανίνης, είναι χρήσιμα στην αναπαραγωγή, πουλιά.

-Τα κεράτινα μέρη δεν επηρεάζονται  από τον παράγοντα azul.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Website Powered by WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑