ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΛΕΥΚΑ.

ΛΕΥΚΑ: Για να εξηγηθεί η παρουσία τους, δηλαδή η έλλειψη λιποχρώματος στα φτερά ενός καναρινιού, πρέπει αρχικά να υπάρξει έστω μια μικρή αναφορά στο τί και πώς των λιποχρωμάτων.

Λιποχρώματα :Πρόκειται για χρωστικές ουσίες που διαλύονται στο λίπος των πουλιών και μεταφέρονται μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Λαμβάνονται μέσω της διατροφής,  μεταβολίζονται, και εν τέλει σταθεροποιούνται στο δέρμα. Τα φτερά είναι προϊόντα επιδερμικά. Κάθε καναρίνι, ανάλογα  με τη  γενετική πληροφορία που φέρει, μεταφέρει και διανέμει τα λιποχρώματα στα φτερά του. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη σειρά βημάτων που επιτρέπει την εμφάνιση των λιποχρωμάτων στo πτέρωμα.

Tα βήματα που περιγράφουν την όλη διαδικασία είναι τρία:

A )   Aφομοίωση     Β )  Μετατροπή     Γ ) Διανομή

Α) Αφομίωση. Οι λιποδιαλυτές φυτικές ουσίες (καροτενοειδή), ξανθοφύλλες και καροτένια, πρέπει να αφομοιωθούν απο το πουλί.

Γονίδια αφομοίωσης καροτενοειδών – LOCUS K.

Κ(κεφαλαίο)=Αρχέγονο κυρίαρχο αλληλόμορφο

k(μικρό) = Μεταλλαγμένο υποχωρητικό αλληλόμορφο

ΚΚ = Πλήρης αφομοίωση (Κίτρινο).

Κk = Ελλειπής αφομοίωση (Λιπόχρωμα ,απο μέτριο έως φτωχό).

kk=Αναστολή αφομοίωσης καροτενοειδών ( Λευκό Υπολειπόμενο )


Β) Μετατροπή.  Οι ουσίες αυτές πρέπει να μετατραπούν σε πραγματικές  χρωστικές, μέσω της μεταβολικής διαδικασίας και δράσης του ίδιου του οργανισμού.

Γονίδια μετατροπής ξανθοφύλλης σε κίτρινο χρώμα – LOCUS G

G = Κυρίαρχο αλληλόμορφο,  g = Υποχωρητικό αλληλόμορφο

GG = Απόλυτη μετατροπή

Gg = Μερική μετατροπή. Δεν έχει παρατηρηθεί

gg = Aδυναμία μετατροπής.Δεν έχει παρατηρηθεί.


Γ) Διανομή. Οι ήδη επεξεργασμένες χρωστικές πρέπει να μεταφερθούν στα φτερά. Αρχικά, συγκεντρώνονται στο δέρμα του πουλιού. Στην συνέχεια επικάθονται στις αρχικές δομές των φτερών που βρίσκονται στο δέρμα και τέλος, μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, διανέμονται σ’ αυτά.Το τελευταίο βήμα αφορά στον καθορισμό του τρόπου, δηλαδή την ποσότητα και την πυκνότητα με την οποία θα συσσωρευτούν  οι χρωστικές αυτές στις δομές των φτερών.

Γονίδια μεταφοράς λιποχρώματος – LOCUS F.

F = Κυρίαρχο αλληλόμορφο (μεταλλαγμένο),

f = Υποχωρητικό αλληλόμορφο (αρχέγονο).

ff = Κανονική μεταφορά λιποχρώματος στο πτέρωμα. (Κίτρινο)

Ff = Μερική μεταφορά (Λευκό Κυρίαρχο).

FFAναστολή μεταφοράς λιποχρώματος (Lethal factor).


Μετάλλαξη: Λευκό υπολειπόμενο.

Γονιδιακά Χαρακτηριστικά:  Εκφραση  υποχωρητική, ανεξάρτητη ( μη συνδεόμενη με το φύλο) και  σε διαφορετικό γενετικό «τόπο» από το κυρίαρχο λευκό.

Δράση της μετάλλαξης: Το γονίδιο του υποτελούς Λευκού αναστέλλει την αφομοίωση των καροτενοειδών και κατ’ επέκτασην δεν υπάρχει μετατροπή σε λιπόχρωμα, της xantofile (κίτρινο) και της canthaxantine (κόκκινο) απο τα καροτενοειδή που προσλαμβάνει το πουλί  μέσω της διατροφής του.  Ως εκ τούτου, ένα λευκό υπολειπόμενο, είναι ένα πουλί χωρίς λιπόχρωμα. Δεν υπάρχει κανενός είδους  λιπόχρωμα στα φτερά . Το δέρμα του είναι μωβέ, στο χρώμα των αιμοφόρων αγγείων που διέρχονται κάτω από αυτό. Το υπολειπόμενο Λευκό είναι και αυτό, ένα πουλί μελανίνης (όπως και τα λιποχρωμικά). Εν τούτοις αφ’ ενός μεν στις μελανίνες εχει παρέμβει μια μετάλλαξη που έχει αποκλείσει την παρουσία τους και αφ’ ετέρου στα λιποχρώματα  έχει αποκλειστεί  η αφομοίωση των καροτενοειδών και ώς εκ τούτου η παραγωγή οποιουδήποτε λιποχρώματος. Αποτέλεσμα ;  Ενα κατάλευκο πουλί !

Τονικότητα λευκού.  Σε ένα Λευκό Υπολειπόμενο δεν μιλάμε για διαφορετική χρωματική τονικότητα, δεδομένου ότι στο πτέρωμα δεν υπάρχει κανένα χρώμα. Απλά όταν παρατηρούμε  έναν σημαντικό αριθμό λευκών υποχωρητικών μαζί, μπορούμε να δούμε διαφορετικές διαβαθμίσεις του Λευκού. Η τελική εμφάνιση του ΛΕΥΚΟΥ εξαρτάται απο τους γεννήτορες, δηλαδή την ποιότητα του πτερώματος και τους οπτικούς παράγοντες που το ακολουθούν.

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ  ΛΕΥΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟΥ 1 και 2

Η επιστατική δράση του γονιδίου «ΛΕΥΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟ» επι αυτού της «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ»  των λιποχρωμάτων, δημιουργεί το αποτέλεσμα …………………………..

Φαινοτυπικά  ΚΑΘΑΡΟ ΛΕΥΚΟ .
Γενοτυπικά με δυό εκδοχές, που δημιουργούν εκπλήξεις στα αποτελέσματα των διασταυρώσεών του.


Μετάλλαξη:  Λευκό Κυρίαρχο.

-Εμφανίζεται  για πρώτη φορά στη Γερμανία το 1667 και μετά απο χρόνια απουσίας ξαναβρίσκεται  το 1914 στην Ανατολική Πρωσία/Γερμανία.

Γονιδιακά χαρακτηριστικά: Εκφραση κυρίαρχη, ανεξάρτητη (μη συνδεόμενη με το φύλο) και  σε διαφορετικό γενετικό «τόπο» από το Υπολοιπόμενο Λευκό.

Δράση: Το γονίδιο του Κυρίαρχου λευκού ΔΕΝ δρά επι της μεταβολικής διαδικασίας των καροτενοειδών  και έτσι δεν αναστέλλει την παραγωγή της κίτρινης χρωστικής.  Απλά, περιορίζει την  διανομή της στο πτέρωμα σχεδόν εξ’ ολοκλήρου, πλην των 3ων– 4ων  αρχικών κινητηρίων. Θεωρείται ότι βρίσκεται πάντα σε ετεροζυγωτή μορφή . Σε αντίθετη περίπτωση (ομοζυγωτίας) ο παράγων είναι θανατηφόρος και μάλιστα  πριν την εκκόλαψη των εμβρύων.

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ:  ΛΕΥΚΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ – ΛΙΠΟΧΡΩΜΙΚΟΥ (Κίτρινου)


ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΛΕΥΚΩΝ

Ολοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες είναι αυτοσωμικοί και φυσικά τα αποτελέσματα δεν επηρεάζονται απο το φύλο. Οποιαδήποτε διάταξη, Αρσενικό Χ Θηλυκό ή το αντίστροφο δίνει τα ίδια αποτελέσματα .

Εικόνα Νο 1 . ΛΕΥΚΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ Χ ΚΙΤΡΙΝΟ. Αποτέλεσμα = 50% Dominant White + 50%  Yellow


Εικόνα Νο 2 . ΛΕΥΚΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ Χ ΛΕΥΚΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ. Αποτελέσματα = 25% Dominant White (Ομοζυγωτά-lethal) + 50% Dominant White O.K + 25% Yellow.


Εικόνα Νο 3 . ΛΕΥΚΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ Χ ΛΕΥΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟ 1 (ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΥΚΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ). Αποτελέσματα = 25% lethal + 50% Dominant White/Recessive White + 25% Yellow(φτωχό)/Recessive White.


Εικόνα Νο 4 . ΛΕΥΚΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ Χ ΛΕΥΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟ 2  (ΦΟΡΕΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ). Αποτελέσματα = 50% Dominant White/Recessive White + 50% Yellow(φτωχό)/Recessive White.


Εικόνα Νο 5 . ΛΕΥΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟ 1 Χ ΚΙΤΡΙΝΟ.

Αποτελέσματα = 50% Dominant White/Recessive White

+ 50% Yellow(φτωχό)/Recessive White.


Εικόνα Νο 6 . ΛΕΥΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟ 2 Χ ΚΙΤΡΙΝΟ. Αποτελέσματα = 100% Yellow(φτωχό)/Recessive White.

Γ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣΚατηγορίες:ΓΕΝΕΤΙΚΗ-ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Ετικέτες:

Αρέσει σε %d bloggers: