ΒΙΟΡΥΘΜΟΣ και ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΒΙΟΡΥΘΜΟΣ σύμφωνα με τη θεωρία RIEDIGER.

Kατ’αρχάς, οι περισσότεροι είτε δεν γνωρίζουν είτε παρεξηγούν αυτήν τη θεωρία.
Ωστόσο, υπάρχουν εκτροφείς που δουλεύουν σύμφωνα με αυτήν.  Υπάρχουν αντιγνωμίες, αλλά οι μεγάλες διαφορές απόψεων συναντώνται μάλλον όπου και η ανεπαρκής κατανόηση της βιολογίας εν γένει, με αποτέλεσμα να συγχέονται οι νόμοι του Mendel και η βιορυθμική θεωρία του Riediger.

Η διαφορά μεταξύ «Mendel» και «Riediger».
1. Ο Μέντελ ασχολείται αποκλειστικά με την κληρονομιά του ατόμου και των απογόνων του.
Η θεωρία Mendel σχετίζεται επομένως με παράγοντες που καθορίζουν το χρώμα, το τραγούδι, τον χαρακτήρα και άλλα γενετικά χαρακτηριστικά.
2. Ο Riediger ασχολείται αποκλειστικά με τον ρυθμό της ζωής των ατόμων. Τα άτομα με την ευρεία έννοια, όχι μόνο τα πουλιά, αλλά και τ’ άλλα ζώα, ακόμη και οι άνθρωποι.

Ο ρυθμός της ζωής εξαρτάται στενά, από την «υπόφυση».  Η υπόφυση είναι ένας μικρός αδένας που εκκρίνει ορμόνες.Bρίσκεται πίσω από την παρεγκεφαλίδα. Στον άνθρωπο η υπόφυση είναι ήδη ένας πολύ μικρός αδένας. Στα πουλιά μας, είναι ενας εξαιρετικά μικρότερος. Ωστόσο, πολύ σημαντικές δραστηριότητες της ζωής του ατόμου ρυθμίζονται από αυτόν. Αυτός προσδιορίζει την ωριμότητα για την επώαση, τη γεννητικότητα, την ικανότητα στα ενήλικα παροχής τροφής στους νεοσσούς, την παραγωγή αυγών, την έμφυτη φροντίδα στα θηλυκά άτομα κ.λ.π. Ο βιορυθμός είναι λοιπόν κάτι, που καθορίζεται από την έκκριση ορμονών.
Τι είναι οι βιορυθμοί ; Για να το καταλάβει κανείς αυτό πρακτικά, πρέπει να θεωρήσει ότι κάθε ζώο έχει δύο βιορυθμούς. Εναν ανδρικό και ένα γυναικείο.
Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η δραστηριότητα, και η γενικότερη  κατάσταση συμβαδίζουν με αυτούς τους βιορυθμούς. Κάτι πολύ σημαντικό, η γονιμότητα, επηρεάζεται επίσης από αυτούς τους βιορυθμούς Έτσι δίδεται η δυνατότητα στους εκτροφείς να κάνουν χρήση της ύπαρξης αυτών ανάλογα με τις επιθυμίες τους.
Όταν είναι γνωστοί οι βιορυθμοί, είναι δυνατόν να επιτευχθεί καλή γονιμοποίηση. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα επιδίωξης συγκεκριμένου φύλλου. Περισσότερα αρσενικά ή περισσότερα θηλυκά μπορούν να αναπαραχθούν κάτω απο προϋποθέσεις.
Πολύ συχνά δηλώνεται ότι η κακή γονιμοποίηση των αυγών οφείλεται στον κρύο καιρό, στην εσφαλμένη διατροφή, τον τρόπο στέγασης κ.λ.π. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απολύτως σωστό.
Όταν τα πουλιά στεγάζονται και τρέφονται σωστά, ώστε να μην έχουν κανένα πρόβλημα απο την χειμερινή περίοδο, είναι δέ, σε καλή γενική κατάσταση, πρέπει να έχουν και καλή απόδοση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Για τα καλά ταϊσμένα και υγιή πτηνά, που δίνουν φτωχές γέννες με πολλά μη γονιμοποιημένα αυγά, είχαν υπάρξει παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά τους βιορυθμούς τους.

Πώς λειτουργούν αυτοί οι βιορυθμοί;
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, κάθε πουλί έχει έναν αρσενικό και ένα θηλυκό βιορυθμό. Καθένας από τους οποίους έχει τη δική του πορεία. Ο αρσενικός ρυθμός διαρκεί 23 ημέρες και ο θηλυκός 28 .
Το προφανές ερώτημα τώρα είναι: «πότε ξεκινούν αυτοί οι βιορυθμοί;».
Η επιστήμη παρέχει μια σαφή απάντηση σε αυτό. Αμέσως μετά τη γέννηση.
Στα πουλιά, μόλις οι νέοι εκκολαφθούν από το αυγό.
Μια πρώτη προϋπόθεση για την εφαρμογή της θεωρίας του Riediger είναι επομένως η ακριβής καταγραφή της ημερομηνίας γέννησης. Αμέσως μετά τη γέννηση του νεαρού πουλιού, ξεκινά η ροή του βιορυθμού.
Αυτές οι ροές αυξάνονται και μειώνονται στην ένταση, φτάνοντας τόσο σε υψηλό όσο και σε χαμηλό επίπεδο μία φορά κάθε 23 και 28 ημέρες αντίστοιχα (αρσενικοί-θηλυκοί). Ακολουθεί ένα διάγραμμα των αρσενικών και θηλυκών βιορυθμών, οι οποίοι είναι ίδιοι για τα αρσενικά και τα θηλυκά άτομα. Στον αρσενικό βιορυθμό, η κορυφή επιτυγχάνεται την πέμπτη ημέρα και το χαμηλότερο σημείο είναι τη δέκατη έκτη ημέρα. Στο γυναικείο βιορυθμό, αυτή είναι την έβδομη και εικοστή πρώτη ημέρα αντίστοιχα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

Παράδειγμα 1: Ένα αναπαραγωγικό ζεύγος  έχει τοποθετηθεί στη ζευγαρώστρα. Τη στιγμή του ζευγαρώματος για την πρώτη γέννα, το αρσενικό είναι 511 ημερών και το θηλυκό 397. Υπολογίζουμε πρώτα τον ανδρικό βιορυθμό του αρσενικού. Γι’ αυτό διαιρούμε το 511 με το 23 (τον αριθμό των ημερών του ανδρικού βιορυθμού).
Αυτό βγαίνει 22 και υπόλοιπο 5. Που σημαίνει, ότι το πουλί βρίσκεται στην πέμπτη ημέρα του νέου, 23ου βιορυθμού του. Αν κοιτάξουμε τώρα το παραπάνω διάγραμμα, βλέπουμε ότι ο αρσενικός βιορυθμός του αρσενικού, μόλις έφτασε στην κορυφή. Τώρα ο γυναικείος βιορυθμός του αρσενικού (κάθε πουλί έχει δύο βιορυθμούς όπως είπαμε). Για τον υπολογισμό του γυναικείου βιορυθμού, διαιρούμε τον αριθμό 511 με 28 (ο αριθμός ημερών του γυναικείου βιορυθμού). Αυτό βγαίνει 18 και υπόλοιπο 7. Ο γυναικείος βιορυθμός του αρσενικού  έχει επίσης φτάσει στην κορυφή. Και οι δύο βιορυθμοί βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους , οπότε το αρσενικό βρίσκεται στην καλύτερη φάση.

Το θηλυκό είναι 397 ημερών τη στιγμή του ζευγαρώματος. Αυτό είναι 17 αρσενικοί βιορυθμοί, υπόλοιπο 6 (οπότε εξακολουθούν να βρίσκονται σε αιχμή) και 14 θηλυκοί βιορυθμοί, υπόλοιπο 5 (που πλησιάζει κορυφή). Αρα η θηλυκιά είναι επίσης στην καλύτερη κατάσταση και στους δύο βιορυθμούς της.
Αποτέλεσμα: μια ισχυρή γονιμοποίηση, τόσο σε αρσενικούς όσο και θηλυκούς απογόνους.

Παράδειγμα 2: Τη στιγμή του ζευγαρώματος, το αρσενικό είναι 316 ημερών και το θηλυκό 454 ημερών.
Αρσενικό: αρσενικός βιορυθμός 13, υπόλοιπο 17. θηλυκός βιορυθμός 11, υπόλοιπο 8.
Θηλυκό: αρσενικός βιορυθμός 19, υπόλοιπο 17. θηλυκός βιορυθμός 16, υπόλοιπο 6.
Συμπέρασμα: Και στα δύο πουλιά ο αρσενικός βιορυθμός βρίσκεται στο χαμηλό σημείο και ο θηλυκός βιορυθμός υψηλά. Η συνέπεια του ζευγαρώματος σε απογόνους σημαίνει αποκλειστικά, θηλυκά.
Οι ημέρες λοιπόν υποδεικνύουν  την κατάσταση του βιορυθμού. Και τα δύο παραδείγματα δείχνουν πώς να υπολογίσετε τους βιορυθμούς.

Θυμηθείτε απλά ότι:
Πρέπει να σημειώσετε την ημερομηνία γέννησης κάθε νέου στα αρχεία αναπαραγωγής σας.
Εάν ο αρσενικός βιορυθμός είναι ισχυρότερος από τον γυναικείο, το αποτέλεσμα είναι περισσότερα αρσενικά από θηλυκά μεταξύ των απογόνων. Εάν ο γυναικείος βιορυθμός είναι ισχυρότερος, θα υπάρξουν περισσότερα νέα θηλυκά. Αν και οι δύο ρυθμοί είναι εξίσου δυνατοί, έχετε ίσο αριθμό νεαρών αρσενικών και θηλυκών. Εάν και οι τέσσερις από αυτούς τους ρυθμούς βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο τους, το αποτέλεσμα είναι, μη γονιμοποιημένα αυγά. Αντίθετα όταν οι βιορυθμοί βρίσκονται στο αποκορύφωμα, έχουμε μια ισχυρή γονιμοποίηση.
Μετρήστε τις ημέρες από την ημερομηνία γέννησης (από την εκκόλαψη του αυγού).
Εάν η ημερομηνία του επιδιωκόμενου ζευγαρώματος αποδειχθεί δυσμενής λόγω των βιορυθμών, αναβάλλετε την ή προωθήστε την για λίγες μέρες αν αυτό κάνει τις αναλογίες καλύτερες.
( Για τη γονιμοποίηση πρέπει να λάβουμε υπόψη φυσικά και τον πιθανό χρόνο γνωριμίας και αποδοχής του αρσενικού απο την αυριανή κλώσσα. Η παρακολούθηση και η σωστή καταγραφή γίνεται πολύ ευκολότερα  φυσικά όταν ο τρόπος που ζευγαρώνουμε είναι, με το αρσενικό απλά ως επιβήτορα, σε μια «έτοιμη» θηλυκιά.)

Ορισμένοι μπορεί να έχουν επιφυλάξεις σχετικά με αυτό, δηλώνοντας ότι ο Mendel λέει ότι το αρσενικό έχει δύο χρωμοσώματα X, το θηλυκό ένα X και ενα Y και ότι θα είναι περισσότερο σύμπτωση ο συνδιασμός, X και Y ή X και X. Ωστόσο, τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο μακριά από την αλήθεια. Εν τέλη, η θεωρία του Μέντελ δεν καθορίζει το φύλο του απογόνου, αυτό το κάνει η υπόφυση. Η ρύθμιση ενός μεγάλου αριθμού ορμονών, σε συνδυασμό με τον βιορυθμό.

https://kanarioloog.skyrock.com/3333912666-Bioritme-Levensritme.html

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Website Powered by WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑