Αρχείο κατηγορίας ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΛΙΠΟΧΡΩΜΙΚΑ

Λιποχρωμικά. Συνέχεια ανάγνωσης ΛΙΠΟΧΡΩΜΙΚΑ

ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ

Μελανινικά χρώματος. Συνέχεια ανάγνωσης ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ

ΚΑΦΕ

Μελανινικά χρώματος. Συνέχεια ανάγνωσης ΚΑΦΕ

ΑΧΑΤΕΣ

Μελανινικά χρώματος. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΧΑΤΕΣ

ΜΑΥΡΑ

Μελανινικά χρώματος. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΥΡΑ

H σύγκριση

Μια εικόνα ξεκαθαρίζει πάντα τις όποιες απορίες και αμφιβολίες.
Εδώ οι βασικές οξειδώσεις και οι πρώτες μεταλλάξεις τους.

Συνέχεια ανάγνωσης H σύγκριση